Leiderschap / zelfsturend teams

Leiderschap / zelfsturend teams

Door de jaren heen staat leiderschap voor mij centraal! Niet mijn manier van leidinggeven maar vooral de focus op het verbeteren van de teamprestaties en het zelfstandig laten functioneren van een team. Door de jaren heen heb ik gemerkt dat een gezamenlijke verantwoordelijkheid, een concreet en realistisch doel, de overlapping van taken en de ruimte om met elkaar het werk in te delen zorgt voor een hoge mate van betrokkenheid en motiveren de teamleden elkaar tot betere prestaties.

Tevens zorgt het ervoor dat interne processen sneller en effectiever verlopen, omdat ze de door de gebruikers ervan ingericht en geëvalueerd worden. Een gewenst bijeffect het zorgt voor continuïteit omdat er altijd een medewerker beschikbaar is met kennis en ervaring om een taak over te nemen!

Daarom ben ik groot voorstander van zelfsturende teams en de positieve uitwerking binnen een organisatie hiervan. Voorwaarde hiervoor is dat de organisatie de ruimte en het vertrouwen geeft aan het team zich hierin te ontwikkelen en goede begeleiding centraal stelt.

Bij de implementatie van een zelfsturend team heb ik vijf stappen die we met elkaar doorlopen:

1. formuleer kort en krachtig de missie van de organisatie! Waar staan wij voor?

2. formuleer de visie van de organisatie! Hoe gaan wij dit bereiken?

3. Wat is het speelveld van een zelfsturend team? Welke kaders geven we het team mee?

4. Faciliteer en ondersteun de fases waar een zelfsturend team doorheen gaat! Forming, storming, norming en performing

5. Continu Ontwikkelen! Coaching en monitoring

Al deze stappen worden door mij ondersteund middels het groepsdynamica model van Tuckerman’s. Dit model beschrijft vier fasen. De overgang tussen elke fase wordt gekenmerkt door een crisis en eigenlijk is de daarop volgende fase bedoeld om de crisis op te lossen. Aangezien de werkelijkheid waar een team mee van doen heeft veranderlijk is kunnen de teams de onderstaande cyclus steeds opnieuw doorlopen om op die manier steeds beter samen te werken. De fasen worden overigens niet gepland maar doen zich na verloop van tijd vanzelf voor.

EveryDees - Tuckman's Group Development